Öppet eller inhägnat? I valet den 9/9 bestäms Skutbergets framtid. Vad blir ditt val?

Sedan idén om att privatisera, hägna in och avgiftsbelägga centrala delar av friluftsområdet Skutberget presenterades våren 2017 har Karlstad varit en kommun i uppror. Aldrig tidigare i modern tid har en politisk idé mött ett så kompakt motstånd och rört upp så mycket känslor. Stora torget fylldes av den största demonstrationen i mannaminne i en lokalpolitisk fråga. En ny förening startades och blev snabbt en av stadens största. Insändarredaktionerna på de ledande lokaltidningarna drunknade i kritiska inlägg.

“Inhägnat och avgiftsbelagt eller fortsatt fritt och öppet för alla? Hur ser du på den saken? I valet den 9 september kan du sända det budskapet ända upp i kommunhusets korridorer.”

Trots det enorma motståndet har de politiska partierna som står bakom idén –  M, S, L, KD, C och MP – inte för ett ögonblick visat det minsta tecken på att ta intryck av medborgarnas reaktioner. Att ett nytt parti – Karlstadpartiet Livskvalitet– som var emot Muminplanerna bildades våren 2018, bidrog föga till den saken. Inte ens en opinionsundersökning som visade att över 60% av Karlstadborna var starkt negativa till idén fick de folkvalda att ändra uppfattning.

När vi förstod att de styrande politikerna inte skulle lyssna på våra kritiska röster, oavsett hur många vi blev, satte vi vårt hopp till strandskyddet och Länsstyrelsen. För så här får man väl ändå inte göra? Privatisera, hägna in, exploatera och avgiftsbelägga ett friluftsområde inom strandskyddat område? Till råga på allt inom ett riksintresse.

Här om dagen fick vi beskedet att Länsstyrelsen i Värmland inte har något att invända mot idén till ett Muminland på Skutberget. Ett kalldusch och ett överraskande ställningstagande av en myndighet som 2012 var starkt kritiska till den, då avsevärt mindre, exploateringsplan som den gången förelåg. Men. Här föll oavsett vad om än inte den sista, så i alla fall den näst sista, bastionen i försvaret av ett Skutberget som får vara öppet och fritt, utan stängsel eller avgifter, även i framtiden.

Nu har vi en sista möjlighet kvar att sätta stopp för planerna. Nämligen i valet den 9 september. I realiteten har de styrande politikerna med sin idé förvandlat det valet till en “folkomröstning om Skutberget”.

Inhägnat och avgiftsbelagt eller fortsatt fritt och öppet för alla? Hur ser du på den saken? Den 9 september har du möjlighet att sända den signalen ända upp i kommunhusets korridorer.

Ju fler röster Karlstadpartiet får desto större möjligheter får vi att sätta stopp för planerna på en Mumifiering av Skutbergets Friluftsområde. Valet är ditt.