Vi vill utveckla Skutberget

En viktigt fråga för oss är att utveckla Skutberget i en riktning som ligger i tiden för en attraktiv kommun, där människor vill leva och bo. Naturnära områden berikar våra liv och är en viktig faktor när vi väljer var vi vill leva. På det sättet är Skutberget unikt.

Karlstadpartiet vill utveckla Skutberget som ett kommunalt natur- och friluftsområde med fokus på motion, friluftsliv, friskvård och rekreation. VI kommer att verka för att ingen privatisering eller annan form av inskränkning av tillgången till naturen, klipporna och stränderna på Skutberget sker, så att dagens Skutberget även i framtiden förblir öppet och tillgängligt. Både för invånare i Karlstad kommun och de som besöker oss.