1. Skutberget. Inte till salu.

När det gäller Skutberget är vi från Karlstadpartiet glasklara. Skutberget är inte till salu. Skutberget är en unik miljö med en särskild plats i Karlstadbornas hjärtan. Älskad dels för sin storslagna skönhet. Dels för sin vackra idé. Att vara ett sommarställe för alla Karlstadbor, barn och unga likväl som vuxna, som saknar tillgång till en egen sommarstuga eller inte har råd eller av miljöskäl väljer bort att åka utomlands på semester. Många bär dessutom på minnen av att själva ha jobbat sida vid sida med områdets skapare eldsjälen Anders Forssell för att röja ris, bära sten eller kratta grus på stränderna. De ideella insatser som lagts ner av privatpersoner, skolungdomar och föreningar för att skapa det som idag utgör Skutbergets Friluftspark är enorma. Skutberget är därför i det närmaste att betrakta som helig mark för många Karlstadbor.

Vi står dock 100% bakom en fortsatt utveckling av området som en oas för rekreation, kontemplation och motion, såväl för bofasta som besökande gäster. Precis på samma sätt som det i alla år under Anders Forssells framsynta ledning var en plats stadd i ständig utveckling och förändring. Med dagens stora intresse för naturturism erbjuder Skutberget en enorm potential. 

En utveckling av Skutberget får dock inte innebära att den bräckliga symbiosen som idag råder mellan de olika brukarna av området rubbas. Den får inte heller innebära några som helst inskränkningar när det gäller allmänhetens tillgång till natur, klippor och stränder. Tvärtom skulle vi istället gärna se att ytterligare ytor tillgängliggjordes. Och att områdets status som natur- och friluftsområde, samt skyddet för dess kulturhistoriska värden, ytterligare stärktes. I detta avseende ställer vi oss bakom det planprogram för området som 2012 antogs av kommunfullmäktige.